V TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ 2013 Drukuj Email

 

Podczas ferii zimowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kargowej odbył się trzydniowy V turniej piłki nożnej halowej w ramach programu OPS przeciwdziałaniu narkomanii.   W rozgrywkach wzięło udział ponad 30 dzieci z klas I – VI. Uczniowie z klas I -III podzieleni zostali na zespoły dwuosobowe. Natomiast dzieci z klas IV-VI podzielone były na cztery zespoły. Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym” w przyjaznej atmosferze, zgodnie z zasadami fair play.

W rozgrywkach klas młodszych nie była wprowadzona rywalizacja o miejsca, a w klasach starszych zespoły grały o zwycięstwo w turnieju.

Klasyfikacja końcowa turnieju klas IV-VI;

I miejsce         FC SMERFY

II miejsce         YOGI TEAM

III miejsce         POKEMONY

IV miejsce      GAME OVER

Najlepszym strzelcem z 16 golami został KACPER PAJCZ, który otrzymał również koszulki reprezentacji Polski jako nagrodę fair play.

Dzięki sponsorom każdy uczestnik otrzymał medal i nagrodę rzeczową. Dla najlepszej drużyny został ufundowany puchar, statuetki dla najlepszego strzelca i nagroda Fair play.

Organizator turnieju pragnie podziękować sponsorom: OPS Kargowa, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Radzie Rodziców, firmie Kaczmarek Electric, firmie Nestle i państwu Gągorowskim za ufundowanie nagród.

Turniej zorganizował i przeprowadził pan Krzysztof Dziuba.

 

 

 

 

 

 


Szko?a Podstawowa im. Kpt Wi?ckowskiego
ul. Marchlewskiego 45, 66-120 Kargowa, tel. 068 352 52 96, fax (68) 385 09 39, e-mail: sp@kargowa.pl